11-15แสดงเรื่อง / 15เรื่อง

11.

Asukakannpani- (ASKA COMPANY(Washington, USA)) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 30คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
12.

scoots สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
13.

K.S.OF WEST VIRGINIA CO.LTD. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
14.

Worldwide Aeros Corp สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 42คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง  
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
15.

Okutani Wire Netting MFG Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 42คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

11-15แสดงเรื่อง / 15เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่