51-60แสดงเรื่อง / 103เรื่อง

51.

Jeiruianndoesukabushikikaisha (第一E&S株式会社) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 210คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
52.

INTERMOLD (株式会社 インターモールド) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 42คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
53.

Ujinnbesutekku (ウジンベステック株式会社) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 34คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  จิ๊ก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการplate - เครื่องทำ Fabrication

54.

Renngou seimitsu (連合精密) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
55.

Kannkokuseimitsu (株式会社 韓国精密) สถานที่ตั้ง:  Gyeongsangbuk สิ่งที่ต้องทำ  จำนวนพนักงาน 39คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
56.

Yusonniennji (YU-SUN ENG) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 6คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าเครื่องมือการขนส่ง
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำเครื่องNC - รองรับสามมิติ

57.

Koriatekku (株式会社 こりあてっく(KOREATECH)) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 7คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
58.

Ke-e-sa-bisu kabushikikaisha (KAサービス 株式会社) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 12คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรงานฝีมือ  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ
59.

Orienntarukoma-su (オリエンタルコマース) สถานที่ตั้ง:    จำนวนพนักงาน 120คน

ประเภทอุตสาหกรรม วัสดุการก่อสสร้างสถาปัตยกรรม  จิ๊ก  อุปกรณ์สันทนาการ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - พลาสติก - ระบบผลักท่อพลาสติก

60.

MISO สถานที่ตั้ง:  Gyeongsangbuk สิ่งที่ต้องทำ  จำนวนพนักงาน 5คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เครื่องกัด (เรซิน)

51-60แสดงเรื่อง / 103เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่