1-10แสดงเรื่อง / 78เรื่อง

1.

Kyuushuusho-wa (株式会社 九州ショーワ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดคุมาโมะโตะ  จำนวนพนักงาน 81คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - โลหะ

2:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - ไม่เกิน 500 กรัม

3:งานชุบผิวโลหะ  - กรรมวิธีความร้อน - Carburizing and quenching

2.

Chiba Ceramic Manufacturing Co., Ltd. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดจิบะ  จำนวนพนักงาน 100คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - เซรามิก

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่ไฟฟ้า - ทำชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ

3:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - ไม่เกิน 500 กรัม

4:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำของมีคม

5:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เซรามิก

6:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - เซรามิก

7:จำนวนการผลิต - กระบวนการของเครื่องจักร - เซรามิก

8:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก

9:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การตัด ,การทำให้เกิดช่องว่าง - การใช้เลเซอร์ทำในจุดที่เล็กมากๆ

10:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการเครื่องจักร - เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก

3.

Seikousettennkinnzoku (清光接点金属 株式会社 ) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 10คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือการสื่อสาร  เครื่องจักรวัด
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - การเชื่อม, ทำให้ติดกัน - ประสาน(brazing)

2:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - โลหะ

3:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - แข็งมาก

4.

Ageoseiko- (上尾セイコー 株式会社) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไซตามะ  จำนวนพนักงาน 15คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือOA  เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำเฟือง (เกียร์)

2:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำลูกปืน

3:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - โลหะ

4:พัฒนาการทดลองการผลิต・ผลิตจำนวนน้อย - กระบวนการทำชิ้นงานทดลอง - วิธีเผาผนึกผง (ผงวิธีการรวมกัน)

5:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่อื่นๆ - ทำตัวกรอง

6:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - ไม่เกิน 500 กรัม

7:ผลิตอะไหล่ - อะไหล่เครื่องจักร - ทำชิ้นงานที่เหมาะกับแม่เหล็ก

5.

Ootsukaseramikkusu (大塚セラミックス株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 40คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องมือการสื่อสาร
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - เซรามิก

6.

Tougokuseramikku nakamizunokoujou (株式会社 トウゴクセラミック 中水野工場) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 60คน

ประเภทอุตสาหกรรม อะไหล่อิเลคทรอนิกส์  เครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องจักรใช้ในงานอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - เซรามิก

7.

Yamashitagoukinndaisukennkyuusho daitoukoujou (株式会社 山下合金ダイス研究所) สถานที่ตั้ง:  นครโอซาก้า  จำนวนพนักงาน 14คน

ประเภทอุตสาหกรรม จิ๊ก  เครื่องจักรวัด  เครื่องจักรงานฝีมือ
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - แข็งมาก

8.

THAI CHEER POWDER INDUSTRY CO.,LTD. สถานที่ตั้ง:  จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนพนักงาน 250คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เครื่องมือการขนส่ง  อะไหล่อิเลคทรอนิกส์
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - โลหะ

9.

Maruuseitousho (株式会社 丸ウ製陶所) สถานที่ตั้ง:  จังหวัดไอจิ  จำนวนพนักงาน 60คน

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก  ไม่มีตัวเลือก
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - เซรามิก

10.

Mutsumitokushukinnzokukougyou (睦特殊金属工業 株式会社) สถานที่ตั้ง:  กรุงโตเกียว  จำนวนพนักงาน 56คน

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องมือการขนส่ง  เครื่องมือOA  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ประเภทการผลิตการแปรรูปที่แนะนำ

1:จำนวนการผลิต - ผงโลหะผสม - โลหะ

1-10แสดงเรื่อง / 78เรื่อง

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่